Fritek

Kunskap inom bad- och Idrottsanläggningar

Händelser 1600-talet fram till 1800-talet

 

DET SOM VARIT EN GÅNG

Människans landvinningar...

 

År

Händelser

1600-talet

Häxprocesser

1600-talet

Snapphanar

1600-talet

Stormaktstiden

1600-talet

Valloner kallas hit

1600-talet

Väckelserörelsen börjar

1600-talet

Louis De Geer rycker upp industrin

1600-talet

Första idén till dator

1600-talet

Norrland började betrakas som svenskt område

1600-talet

Kyrkoböcker börjar föras

1600-talet

2 bollhus byggs i Stockholm

1600-talet

Liljenbad byggs senare byggs regeringskansliet Rosenbad.

1602

Första moderna aktiebolaget bildas. Ostindiska Kompaniet, Nederl.

1602

Offentliga badhus stängs efter fruktan för syfilissmittan.

1603

Korgboll omnämns för första gången (Tyskland)

1606

Barockstilen gör sitt inträde inom arkitekturen

1607

Betalningsmedlet checken introduceras

1609

Första regelbundet utgivna tidningen. Strasbourg och Augsburg

1609

Paraplyer kommer i bruk

1610

Teet till Europa

1615

Logaritmtabellen konstrueras

1615

Solvärmen börjar utnyttjas som energikälla

1616

Shakespeare dör

1619

Skulpturen Manneken-pis ställs upp i Bryssel

1621

Undervattensbåt byggs

1621

Räknestickan uppfinns

1621

Glass omnämns för första gången

1621

Tobaksrökningen breder ut sig i Europa

1621

Potatis odlas för första gången (Tyskland)

1622

Afrikanska slavar förs också till Nordamerika

1622

Barockstilen börjar prägla möblerna (Nederländerna)

1625

Patentsystemet föds (England)

1625

Tobaksskatt införs (England)

1626

Febertermometer börjar användas (Italien)

1628

Sjöminor börjar användas

1631

Comenius utger metodikbok om förskolepedagogik

1631

Långt hår blir herrmode 

1632

börjar bekämpa häxprocesser

1632

Nöjesresor till Frankrike och Italien börjar

1632

Gustav II Adolf dör i Tyskland

1634

Galilei inför inkvisitionen avstår från den kopernikanska världsbilden

1639

Europas första kafé öppnas i Venedig

1643

Kvicksilverbarometern uppfinns

1643

Alkoholskatt införs i England

1645

Gotland blir svenskt (Brömsbro)

1653

Ljusbilder används första gången vid en föreläsning

1653

Räknemaskinen konstrueras

1653

Kväkarnas samfund bildas

1653

Kaféer öppnas i London

1655

Plåtmynten var betalningsmedel

1657

Seden att hälsa genom att lyfta på hatten börjar i Frankrike

1657

Pendeluret konstrueras

1658

Den moderna pedagogiken, allmän folkskola, utbildning även för flickor och åskådlig undervisning förslås av tjeckiske pedagogen Comenius

1660

Grunden för samhällsstatistik läggs

1660

Kvinnliga skådespelare börjar uppträda i Tyskland

1667

Första sedlarna sk transportsedlar 100 daler

1668

Universitet i Lund

1669

Rembrandt avlider

1672

Tröskmaskinen konstrueras

1677

Medevi kurbad skapas av Urban Hjärne

1684

Kikaren uppfinns

1686

Folkbokföringen börjar

1691

Ångmaskin konstrueras. En användbar maskin kommer först 1700.

1697

Papper börjar tillverkas i Nordamerika

1697

Badhus vid Klara sjö i Stockholm

1700-talet

Hälsobrunnar öppnar Sätra, Söderköping, Ramlösa, Ronneby o  Loka

1700-talet

Badhusen försvann, bad i det fria förbjuds

1700-talet

Bandy började spelas i England

1700-talet

Brottning utfördes som gyckelspel

1702

Första engelska dagstidningen

1703

Buckingham Palace börjar byggas

1708 --1752

Bad vid Vårby källa

1712

Stämgaffeln uppfinns

1712

första pianot byggs (Florens)

1712

Sista avrättningen av häxor i England

1713

Skrivmaskinen  (avsedd för blinda)

1715

Fahrenheitkonstruerar kvicksilvertermometern

1718

Karl XII dör

1700 början

Religiösa sammankomster förbjuds (Konventikelplakatet)

1721

papperstapeter förekommer i England

1722

Den moderna harmoniläran läggs fram

1722

Rosenbad tidigareLiljenbadet. Senarei kvarteret byggs Palatset Rosenbad

1724

Potatisen till Sverige

1724

Städerna skulle avsätta jord till tobaksodling

1727

Bekantskapsannonser i engelska tidningar

1727

Frimurarlogen stiftas

1735

Linnés ”Systema naturae” utkommer

1736

Svenska Vetenskapsakademin grundas

1741

Gökur börjar tillverkas

1741

Smittkoppsepidemi härjar i Berlin

1742

Celsius inför sin termometer med 100- grader

1749

Alkohol framställs ur potatis

1749

Befolkningsstatistik börjar upprättas i Sverige

1750-talet

Ångmaskinen konstrueras

1750-talet

Industrialismens genombrott

1750-talet

Dynamiten

1750-talet

Mjölkseparatorn

1750-talet

Skiftnyckeln

1750-talet

Kylskåpet

1750-talet

Manlig med goda inkomster fick rösträtt

1750-talet

Arbetarrörelsen uppstår

1750

Åskledaren uppfinns

1755

Svenska järnindustrin får en storhetstid

1757

Första kritteckningen

1760

Simskola för kadetter i Karlskrona

1762

Mozart sex år, på konsertturné

1763

Första industrimässan hålls i Paris

1765

Tryckfrihetsförordning stiftas i Sverige

1765

Papper börjar tillverkas av trä i stället för lump.

1769

Ångvagn (bilen) för stadstrafik konstrueras

1771

Syret upptäcks

1772

Kvävet upptäcks

1774

Vattnets sammansättning av väte och syre upptäcks

1774

Patent på vattenklosett (England)

1776

Kyrkan och staten skiljs i USA

1777

Centraluppvärmning med varmvattenuppfinns

1777

Nyklassicism inom konst och litteratur

1780

Första järnbron byggs

1780

Reservoarpennan uppfinns

1780

Socker framställs ur beter

Jordgubben kom hit från Amerika

1781

Första ångfartyget

1783

Första ballonguppstigningen med varmluft

1783

Sista häx- avrättningen i Europa ägde rum i Schweiz

1786

Badhus och havsbad i Strömstad

1787

Patriotiska sällskapet utlyser tävling om skrift om simförmågan

1789

Franska revolutionen

1789

Uranet upptäcks

1791

Mozart dör

1792

Drottningholm bygger badhus

1792

Dollarn införs som amerikansk myntenhet

1792 - 94

Friidrottsliknande tävling i Falun

1794

Johan Fischerström pläderar i Vetenskapsakademien för idrott.

1794

Gymnastik som  ämne börjar förekomma i tyska skolor

1795

Hästdragen järnväg i England

1795

Metersystemet införs i Frankrike

1796

Uppsala simsällskap bildas. Världens äldsta förening.

1796

Simundervisning startar i Uppsala.

1796

Första simpromotionen

1799

Långbyxor börjar tränga ut knäbyxor

1799

Vita huset färdigbyggt